01119

مهرانم به خاطر همه لحظات خوبی که برای زندگی ام به ارمغان آوردی ازت ممنونم. تولدت مبارک عزیزم. برات آرزوی بهترین ها را دارم دوستت دارم. هر روز عاشقانه تر از دیروز دوستدارم. سوسو لجبازه